SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Nácviky sociálních dovedností a jejích přínos

Helpnet.cz, 02. 07. 2014 13:01

Nácviky sociálních dovedností pro děti a dospívající s poruchami autistického spektra jsou pro děti a dospívající, kteří se méně obratně pohybují v různých sociálních situacích a v komunikaci a kontaktu s druhými dětmi, nebo dospělými lidmi. Jejich jinakost jim často přináší neporozumění, odmítnutí a mnohdy i osamělost. Sociální dovednosti je možné trénovat a posilovat a tím i dopad uvedených obtíží zmírňovat.

V průběhu setkání probíhá nácvik širokého spektra dílčích sociálních dovedností v malé skupince po 5 až 6 členech přibližné věkové kategorie. V nácviku jsou využívány techniky skupinového rozhovoru, přehrávání modelových situací k vybraným tématům, preferovány jsou reálné problematické situace ze života toho kterého dítěte (dospívajícího), dále hry, pracovní listy, obrázky, videonahrávky a další techniky.

Nácvik sociálních dovednosti pro děti s potížemi ve vrstevnických vztazích a hyperaktivitou je pro děti vykazující příznaky jako nesoustředěnost, impulzivita, “divokost“, neposlušnost, to jsou společné prvky některých dětí. Ať už mají diagnostikovánu poruchu pozornosti, hyperaktivitu (ADHD) či jenom vykazují některé znaky. Život s takovým dítětem připomíná jízdu na horské dráze.

Rodiče velmi dobře znají situace, kdy se jejich dítě odlišuje. Mnohé problémy přijdou ve chvílích, kdy se dítě ocitá ve společnosti druhých – ve školce či ve škole. Dítě se setkává s odsouzením jako nevychované, zlobící, zažívá konflikty mezi spolužáky a výbuchy vzteku, na druhou stranu je bezmezně zranitelné a důvěřivé. Hyperaktivní děti jsou náladové, chovají se jinak doma a jinak ve školce či ve škole, výbuchy emocí a nesoustředěnost střídá období relativně klidné.

Rodiče dětí s ADHD potřebují informace, ale nejen ty. V knížkách či na internetu najdou sice několik návodů na výchovu, ale každé dítě je jiné a proto se musí hledat klíč pro každého zvlášť. Pro tyto účely je možné využívat program zaměřený na rozpoznání a zvládání impulsů, regulování vhodnosti chování, nácvik respektování hranic, porozumění konfliktům, hledání podpory ve vrstevnických vztazích, trénink pozornosti a sebekontroly.

Začlenění dětí do malé skupiny kroužku umožňuje individuální přístup a zároveň podporuje to, že se děti učí pomoci si navzájem, např. jak uspět ve vrstevnické skupině. Předchází se tím i sekundárním obtížím – pocitům méněcennosti, nedostatečnosti, odporem ke škole, potížím se začleněním do skupiny vrstevníků /třídy/, prevenci před sociálně patologickými jevy. Rodiče v tomto programu najdou informace o výchově, medikaci, podporu v důslednosti, hledání a zpevňování hranic a toleranci, sdílení zkušeností s ostatními rodiči, pomoc s komunikací s učitelkami a spolupráci na ose rodina/škola, práci s odměnami a tresty, motivace atd.

Pokud se konkrétnímu dítěti věnuje dostatek času, péče a trpělivosti, lze vyladit působení rodiny, školy a případné medikace tak, že se hendikep daný ADHD vyrovná a dítě vyrůstá v pocitu spokojenosti, rozvíjí bohaté sociální vztahy a učí se korigovat své chování.

Terapeutické centrum Modré dveře


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: devětset osmdesát
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .