SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Duchovní poradenství

07. 10. 2016 18:03 :
DEJTE S NÁMI INFORMACÍM SMYSL
>
Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS IP na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.¨

10. 05. 2013 09:21 : Nová kniha:
Buďte strůjci vlastního štěstí
Herodesová Oxana, Skallová Hana
- Na následujících stránkách vám nabízíme několik způsobů, jak být strůjcem vlastního štěstí, protože jsme bytosti se svobodnou vůlí a ta nám poskytuje možnost se rozhodnout, kterým směrem se vydáme a jestli prožijeme svůj život ve štěstí a lásce.
www.grada.cz
08. 04. 2013 15:58 : Nová kniha:
Sekty a nová náboženství
Cowan Douglas E., Bromley David G.
Výzkum na poli sekt a nových náboženských hnutí postupuje mílovými kroky. Špičková práce světově známých a uznávaných odborníků Douglase Cowana a Davida Bromleyho shrnuje nejaktuálnější trendy v bádání a ve velmi koncentrované podobě vás seznámí s vývojem bádání v posledních letech. Na příkladech historického vývoje několika nejznámějších nových náboženských hnutí vás autoři provedou nejožehavějšími otázkami současných i dřívějších výzkumů a seznámí vás s aktuálním stavem odborné diskuse.
www.grada.cz
11. 03. 2013 13:58 : Nová kniha:
Církve a české školství
Horák Záboj
Výuka náboženství na základních a středních školách, teologické bádání na školách vysokých a zřizování církevních škol k obecné výuce všem předmětům se v posledních staletích stalo projevem náboženské svobody jednotlivce i různých náboženských společností a církví. Publikace, která je svým zaměřením na českém trhu ojedinělá, se věnuje dějinám církevního školství, výuce náboženství a postavení teologických fakult.
www.grada.cz
01. 03. 2013 13:31 : Nová kniha:
Nebe začíná v Tobě
Anselm Grün
Jedna z raných autorových knih je klíčovým textem k poznání jeho díla. Jde o spirituální rozbor učení pouštních otců, především Evagria z Pontiku, o negativních i pozitivních silách (daimonion), které jsou motorem lidského jednání a myšlení. Autor vychází z tzv. spirituality zdola, tj. spirituality, která nepřeskakuje přirozená stadia lidského poznání a zrání a která lidské slabosti a poklesky nevnímá jednoznačně jako selhání, ale jako prostor k růstu a sebepoznání.
Více o knize: www.portal.cz
07. 10. 2012 19:54 : Nová kniha:
Můj bratr papež
Ratzinger, Georg
Nikdo nezná papeže Benedikta XVI. lépe než jeho bratr Georg. V obsáhlém rozhovoru vypráví o dětství a mládí, které spolu strávili v několika bavorských maloměstech, když tatínek, povoláním policista, musel poměrně často měnit působiště. Hovoří o nástupu nacismu a společném povolání obou chlapců ke kněžství, o létech hnědé totality strávených v semináři i o prvních kněžských létech v nově budovaném poválečném Německu. Zatímco Georg se později dal na dráhu církevní hudby, jeho bratr Joseph byl skvělým teologem a záhy se stal profesorem a jednou ze zářivých hvězd německé předkoncilní a koncilní teologie a později intelektuální oporou papeže Jana Pavla II.
Více o knize: www.portal.cz
03. 04. 2012 11:13 : Nová kniha:
Jezuité
Kiechle Stefan
Byli jezuité papežskou armádou, nebo zmírňovali katolickou víru? Oponovali osvícenským snahám, nebo představovali socialisty, rané předchůdce Karla Marxe? V knize se dozvíte to nejdůležitější o historických kořenech jezuitů, jejich duchovních principech a jejich postavení v současnosti. Stefan Kiechle, SJ Doktor teologie, narozen v roce 1960, byl studentským farářem a supervizorem noviců. V současné době působí jako duchovní a odborník na exercicie v Mannheimu. Přednáší v Mnichově na Vysoké škole filozofické.
www.grada.cz
19. 11. 2011 18:06 : Nová kniha:
Duka Dominik: Tradice, která je výzvou
Dostatni, Tomasz; Šubrt, Jaroslav; Duka, Dominik
V knižním rozhovoru reflektují jeho autoři témata, která jsou současnému pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické v kontextu moderních českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti církvi, dějiny domikánského řádu a jeho přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti. V knize se odrážejí hluboké historické znalosti současného nástupce svatého Vojtěcha a arcibiskupském stolci, jeho dnešní názory na českou společnost a stát, na stav dialogu státu a církve. Široký záběr rozhovoru dává jedinečným způsobem nahlédnout do myšlenkového světa Dominika Duky, současné hlavy české katolické církve.
Více o knize: www.portal.cz
19. 09. 2011 09:57 : Nová kniha:
Andělé
Melville Francis
Andělé - čili okřídlení prostředníci mezi nebem a zemí - jsou duchovní bytosti, které se mohou zjevovat v jakémkoli tvaru. Židovské, křesťanské a islámské učení se zmiňuje o andělech, vyslaných z Božího zdroje, aby vyřídili lidem na Zemi určité poselství a aby jim pomáhali. Styk s anděly je možný i dnes; víte ale, jak přivolat právě toho anděla, jehož pomoc potřebujete? Tento podnětný průvodce historií a silami andělů čerpá z tradičního mystického učení a uvádí vlastnosti láskyplných andělských osobností.
www.grada.cz
18. 10. 2010 11:32 : Nová kniha:
Vánoční příběhy pro potěchu duše-CD
Bruno Ferrero
Čtou Jiří Dvořák a Ljuba Krbová Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera italského salesiána Ferrera, tentokrát zarámované časovým úsekem od adventu do Tří králů, s vánočním vyzněním a tematikou. Setkáme se se zázračným stolem, který mluví, nebo houslemi, které hrají, v různých rolích zde vystupují zvířata s podivuhodnými schopnostmi, i děti a dospělí, kteří originálním způsobem řeší zapeklité situace svého života.
Ukázka: Pastýřova píšťalka
Více o knize: www.portal.cz
21. 09. 2010 11:59 : Nová kniha:
Náboženství a společnost
Dalibor Hejna
Kniha Náboženství a společnost - Věda o náboženství a její historické kořeny představuje uvedení do religionistické problematiky. Autor se zabývá obecnou charakteristikou religionistiky, vymezením jejího předmětu a metod, otázkou postavení náboženství v současném světě, typologií náboženství a historickými kořeny religionistiky, počínaje nejstaršími teoriemi náboženství ve starověkém Řecku a Římě a konče deistickou koncepcí náboženství v 18. století a jejím překonáním v dílech Davida Huma a Immanuela Kanta.
www.grada.cz
17. 08. 2010 18:51 : Nová kniha:
Buďte světlem!
Guy Gilbert
Autor knihu věnuje všem, kdo mají těžkosti, trpí, potýkají se s problémy, ztratili opěrné životní body nebo víru, ale nejen jim. Podobně jako ve své předchozí úspěšné knize Evangelium podle svatého lotra vychází Guy Gilbert z úryvků evangelia, na které navazuje reflexemi a velkým množstvím konkrétních příběhů a příkladů ze života. Knihu ocení čtenáři se zájmem o myšlenky a činnost známého kněze a vychovatele mládeže, o humanistický křesťanský pohled na problémy, jež přináší život, na svět i na současné dění.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
31. 07. 2010 18:50 : Nová kniha:
A psal prstem do písku
Thomas Moore
Známý americký psychoterapeut a někdejší katolický mnich vykládá Ježíšovu postavu na základě studia Písma, teologie a hlubinné psychologie, ale také starověkých evangelních apokryfů, řecké filozofie (Epikura) a základních textů buddhismu. Sám označuje svůj přístup jako zen-katolický a Ježíše považuje za proroka vnitřní svobody a osobního uzdravení. Ježíš a Buddha jsou pro něho osvícení proroci, kteří vedou člověka k pravé proměně, obrácení ducha, novému vidění světa a vlastního života.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 07. 2010 12:05 : Nová kniha:
Evangelium podle svatého lotra
Guy Gilbert
Guy Gilbert, známý francouzský vychovatel delikventní mládeže, vydal ve Francii téměř dvacet knih. Tato kniha, jedna z jeho posledních, dostala v roce 2004 Cenu spirituality dneška. Východiskem každé kapitoly je krátký úryvek z evangelia, od kterého se odvíjejí Gilbertovy úvahy s názory na současné události a život, duchovními myšlenkami, podněty k rozjímání a utvoření životních postojů i se zkušenostmi ze života s mladými problematickými lidmi, zkušenostmi z jeho působení třeba ve vězení i z jeho vychovatelské činnosti mezi narušenou mládeží. Kniha je určena čtenářům se zájmem o spiritualitu a pro ty, kdo se zajímají o sociální a duchovní působení církve v prostředí delikventní mládeže, která žije na pokraji společnosti.
Ukázky: Poslední a první, Pravda nás osvobodí
Více o knize: www.portal.cz
26. 06. 2010 18:29 : Nová kniha:
Příběhy pro potěchu duše
Ferrero Bruno
Krátké příběhy jsou inspirací pro zamyšlení nad sebou samým a nad vztahy k druhým
Ukázky: Trochu stříbra , Útěcha
Více o knize: www.portal.cz
14. 06. 2010 19:23 : Nová kniha:
Osvěžení pro duši
Bruno Ferrero
Soubor laskavých příběhů populárního autora Bruna Ferrera navazuje na řadu příběhů Příběhy pro potěchu duše, Paprsek slunce pro duši a Živá voda pro duši a dalších. V krátkých obrazných podobenstvích i příbězích z reálného života nahlédneme do světa lidí, v němž má hodnotu především to, co je neviditelné: lidský vztah, pevné přátelství, schopnost obětovat se pro druhé a krása srdce. Knihu lze číst jako duchovní četbu, slovo před spaním, ale je možné ji také věnovat jako dárek přátelům.
Ukázky: , ,
Více o knize: www.portal.cz
01. 06. 2010 21:03 : Nová kniha:
Misálek pro nejmenší
Jiří Reinsberg
Text známého kněze spolu se srozumitelnými obrázky pomůže rodičům uvádět děti do tajemství mše svaté.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
16. 05. 2010 08:20 : Nová kniha:
Proč se Ježíš neoženil s Marií Magdalénou
John van Schaik
Nejslavnější bestseller Dana Browna – Da Vinciho kód – se dočkal mnoha vydání po celém světě a na jeho motivy byl natočen i celovečerní film. Dan Brown psal v kontextu dějin křesťanství o věcech, o nichž se do té doby v kontextu dějin ani v kontextu křesťanství téměř nepsalo. Důvodem však nebylo spiknutí ani utajení, nýbrž nevyslovitelnost a nedořešenost – již téměř dva tisíce let starý a stále trvající vnitrokřesťanský spor mezi exoterním a esoterním pojetím křesťanství.
www.grada.cz
02. 05. 2010 18:57 : Nová kniha:
Pohlazení pro duši
Bruno Ferrero
Nový soubor příběhů populárního autora Bruna Ferrera navazuje na knižní příběhy, které po řadu let vycházejí a jsou znovu dotiskovány v nakladatelství Portál, například Příběhy pro potěchu duše, Paprsek slunce pro duši, Živá voda pro duši, Osvěžení pro duši a další. Vyjadřují moudrost a pohlazení, ale i výtku, radu nebo poučení vyplývající z krátkého vylíčení určitých momentů jednání a vztahů lidí v každodenním životě v současné době, v minulosti či v legendě. Kniha je vhodná pro rodiče, vychovatele, dospívající čtenáře i pro milovníky narativní spirituální literatury.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
17. 04. 2010 20:27 : Nová kniha:
Pohanská kniha mrtvých
Starhawk, Nightmare M. Macha
Kniha přináší praktické návody pro rituály, modlitby, zpěvy, požehnání i meditace. Pomůže vám zároveň pochopit smysl smrti a připraví vás samotné na tuto nezbytnou součást života.
www.grada.cz
05. 04. 2010 14:40 : Nová kniha:
Temné noci duše
Thomas Moore
Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. Temná noc duše není psychologický syndrom, nýbrž označením hledání smyslu v nejtemnějších hodinách našeho života – při ztrátě milované osoby, v okamžicích rozpadu vztahu, v době stárnutí nebo nemoci, při krizích v zaměstnání nebo dlouhotrvající nespokojenosti v životě. Thomas Moore chápe tato období jako šanci a výzvu k obnovení vlastního života, k uvědomění si toho podstatného a k péči o vlastní duši. Kniha je určena čtenářům se zájmem o vlastní duševní i duchovní růst.
Ukázky: Třídění a nové počátky , Přechodové rituály
Více o knize: www.portal.cz
20. 03. 2010 18:38 : Nová kniha:
Mýty a legendy Tichomoří
A.W. Reed
Sbírka třiadvaceti příběhů z oblasti ostrovů Tichého oceánu, který představuje bezmála třetinu zemského povrchu. Vyprávěli je obyvatelé z ostrovů mezi Havají a Novým Zélandem, například Cookových ostrovů, Fidži, Havaje, Nauru, Nového Zélandu, Tahiti. V knize čtenář najde pestrý výběr vyprávění od nalezení ohně, přes milostné příběhy, až po naučná vyprávění o moudrém a pošetilém bratrovi.
Ukázky: Hinemoa a Tutanekai, Marshallovy ostrovy - První plavba
Více o knize: www.portal.cz
06. 03. 2010 09:28 : Nová kniha:
Slovník symbolů
Udo Becker
Slovník symbolů představuje fundovaného průvodce kulturními dějinami, jež se odrážejí v základních symbolech různých kultur. Dílo zahrnuje 1800 hesel, která jsou doprovázena 900 (zčásti barevnými) ilustracemi. Touto formou kniha zprostředkovává nejdůležitější informace o symbolice barev, čísel, forem či postav, jež spadají do období od antiky až po novověk, a pocházejí jak ze západní kultury, tak i z tradic cizích civilizací.
Ukázky: Několik hesel pod písmenem D, heslo Labyrint
Více o knize: www.portal.cz
21. 02. 2010 14:15 : Nová kniha:
Encyklopedie náboženských směrů v České republice
Zdeněk Vojtíšek
Náboženský život v české společnosti prochází řadou dynamických proměn, jež probíhají uvnitř tradičních církví a duchovních hnutí, ale jsou rovněž spojeny se vznikem nebo příchodem skupin a proudů nových. Renomovaný autor podává encyklopedický obraz současné náboženské scény v České republice s důrazem na co nejúplnější zachycení všech významnějších náboženských a duchovních skupin.
Ukázky: 3.7 Satanismus, Zenový buddhismus
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 17:29 : Nová kniha:
Psycholog a jeho svědectví o Kristu
Jeroným Klimeš
Známý renomovaný psycholog vstupuje svou knihou do debaty, která už po staletí zaměstnává historiky i teology: Byl Ježíš jenom člověkem s mimořádnými schopnostmi, nebo byl Bůh se vším všudy a jeho lidství mu bylo jenom okrasou? Prožíval Ježíš Kristus navíc zcela lidské trauma adoptovaného syna? Hledal po celý život svého biologického otce? Jak ho to ovlivnilo a jak to dodnes ovlivňuje křesťany a křesťanské náboženství?
Ukázky: Ježíš jako člověk a jako Bůh, Jan Křtitel-předchůdce Ježíše
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:53 : Nová kniha:
Islám
Sardar Ziauddin, Malik Zafar Abbas
Islám je jedno z největších světových náboženství, jež v průběhu bezmála 1500 let přispělo nepřehlédnutelným způsobem k rozvoji humanity. Toto náboženství, které vyznává přibližně pětina lidstva, je v západním světě vnímáno stále více jako fundamentalistické, bigotní a násilné, a je často spojováno s vlnou světového terorismu posledních let.
Ukázky: Co je to Korán, Ženy
Více o knize: www.portal.cz
11. 01. 2010 21:47 : Nová kniha:
Hosana 2
Kolektiv
Zpěvník křesťanských písní. Nové vydání oblíbeného zpěvníku obsahuje více než 400 křesťanských písní.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
29. 12. 2009 16:17 : Nová kniha:
Knížka pro ministranty
Jiří Reinsber, Tomáš Kubalík
Nové vydání knížky pro ministranty. Knížka seznamuje s mešním řádem, liturgickými postoji, posvátnými znameními, předměty a rouchy k liturgii a podrobně popisuje službu ministranta při bohoslužbách.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
06. 12. 2009 12:04 : Nová kniha:
Hosana 1
Kolektiv
Oblíbený zpěvník křesťanských písní obsahuje písně dosud nepublikované a výběr písní nejen z nejznámějších zpěvníků (Cantate, Magnificat, Hlaholík, Effatha), ale i zpěvníků hudebních skupin a jednotlivců.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
12. 11. 2009 11:04 : Nová kniha:
Když se zlé věci stávají dobrým lidem
Harold S. Kushner
Kniha pro všechny, které život zranil. Rabín Kushner, jako každý duchovní, mnohokrát pomáhal lidem překonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho tříletý syn Aaron na začátku puberty zemře na nevyléčitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad věčnou otázkou: Proč se zlé věci stávají nevinným lidem?
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
19. 10. 2009 11:36 : Nová kniha:
Evangelium podle svatého lotra
Guy Gilbert
Guy Gilbert, známý francouzský vychovatel delikventní mládeže, vydal ve Francii téměř dvacet knih. Tato kniha, jedna z jeho posledních, dostala v roce 2004 Cenu spirituality dneška. Východiskem každé kapitoly je krátký úryvek z evangelia, od kterého se odvíjejí Gilbertovy úvahy s názory na současné události a život, duchovními myšlenkami, podněty k rozjímání a utvoření životních postojů i se zkušenostmi ze života s mladými problematickými lidmi, zkušenostmi z jeho působení třeba ve vězení i z jeho vychovatelské činnosti mezi narušenou mládeží. Kniha je určena čtenářům se zájmem o spiritualitu a pro ty, kdo se zajímají o sociální a duchovní působení církve v prostředí delikventní mládeže, která žije na pokraji společnosti.
Ukázky: Poslední a první, Pravda nás osvobodí
Více o knize: www.portal.cz
04. 10. 2009 16:45 : Nová kniha:
Benedikt XVI.
Peter Seewald
Rozhovor s kardinálem Ratzingerem Křesťanství na přelomu tisíciletí je portrétem nového nejvyššího pastýře církve papeže Benedikta XVI. a současně průvodcem myšlením a životem tohoto významného katolického myslitele. Vyslovuje se k základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezináboženského dialogu.
Ukázky: Životopis papeže Benedikta XVI., Celibát
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2009 15:17 : Nová kniha:
Temné noci duše
Thomas Moore
Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. Temná noc duše není psychologický syndrom, nýbrž označením hledání smyslu v nejtemnějších hodinách našeho života – při ztrátě milované osoby, v okamžicích rozpadu vztahu, v době stárnutí nebo nemoci, při krizích v zaměstnání nebo dlouhotrvající nespokojenosti v životě. Thomas Moore chápe tato období jako šanci a výzvu k obnovení vlastního života, k uvědomění si toho podstatného a k péči o vlastní duši. Kniha je určena čtenářům se zájmem o vlastní duševní i duchovní růst.
Ukázky: Třídění a nové počátky , Přechodové rituály
Více o knize: www.portal.cz
29. 08. 2009 18:19 : Nová kniha:
Příběhy pro potěchu duše
Ferrero Bruno
Krátké příběhy jsou inspirací pro zamyšlení nad sebou samým a nad vztahy k druhým
Ukázky: Trochu stříbra , Útěcha
Více o knize: www.portal.cz
19. 08. 2009 14:57 : Nová kniha:
Tábory římských legií 27 př.n.l. - 387n.l.
Duncan B. Campbell
Zájemce o starověké římské dějiny jistě potěší, že se jim do rukou konečně v češtině dostává knížka, v níž naleznou podrobné informace o vzhledu a fungování táborů římských legií, které pokrývaly celou římskou říši.
www.grada.cz
18. 06. 2009 11:49 : Nová kniha:
Muž a žena - návod k použití
Petr Šmolka
Praktická příručka mapuje hlavní témata partnerského a manželského soužití, od výběru partnera přes rozdílné představy i přání můžů a žen, partnerskou péči o děti, vztah k prarodičům až po případný rozvod a porozvodovou péči o děti. Jednotlivé kapitoly nabízejí osvědčená pravidla.
Ukázky: Proč se ženy rozvádějí a muži jen zahýbají? , Nejsem služka
Více o knize: www.portal.cz
21. 05. 2009 09:46 : Nová kniha:
Hrady Řádu německých rytířů Cihlové hrady v Prusku
Stephen Turnbull
Hrady Řádu německých rytířů na území někdejšího Pruska představují jedinečnou tradici fortifikačního umění. V této bohatě ilustrované publikaci jsou představeny nejvýznamnější z nich, z mnoha zůstaly jen ruiny, řada z nich se však dosud uchovala v impozantní podobě, především na území dnešního Polska.
www.grada.cz
21. 04. 2009 12:52 : Nová kniha:
Léčivá síla imaginace
Luise Reddemann
Traumatické prožitky bývají častou příčinou či vedlejší příčinou řady psychických či psychosomatických onemocnění. Mnozí lidé však zároveň mají k dispozici sebeuzdravující síly, které je jen třeba rozvinout a podpořit. Kniha je psána pro psychoterapeuty, psychology a psychiatry.
Ukázky: Konfrontace s traumatem , Seznámení s vnitřním pozorovatelem
Více o knize: www.portal.cz
31. 03. 2009 10:38 : Nová kniha:
Průzkum historických materiálů Analytické metody pro restaurování a památkovou péči
Ivana Kopecká, Vratislav Nejedlý
Publikace podává srozumitelně přehled používaných analytických metod při průzkumech historických materiálů a památek. Důležité je, že není určena technologům nebo chemikům, ale právě těm uživatelům výsledků a závěrů chemických analýz, kteří nemají speciální přírodovědné znalosti – restaurátorům, historikům umění, studentům a v neposlední řadě správcům sbírek. Může jim usnadnit orientaci v analytických metodách i ukázat jejich možnosti i omezení.
www.grada.cz
09. 03. 2009 10:45 : Nová kniha:
Filosofická antropologie
Jan Sokol
Zkušený autor v této knize ukazuje, jak v uvažování o těchto otázkách pomáhá filosofie, zejména její fenomenologická tradice. Nejprve podává přehled současných vědních poznatků antropologie, demografie, etologie a sociolingvistiky a dalších oborů studujících člověka z dílčích perspektiv.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
09. 02. 2009 10:32 : Nová kniha:
Česká sestra v arabském světě Multikulturní ošetřovatelství v praxi
Markéta Ryšlinková
. Publikace informuje o pracovních podmínkách personálu - multikulturního týmu, o komunikaci, náboženství, zvyklostech a zvláštnostech péče o pacienty v odlišné kultuře. Čtivou formou přibližuje situace pro naši kulturu zvláštní a často nepochopitelné.
www.grada.cz
15. 01. 2009 12:49 : Nová kniha:
Psycholog a jeho svědectví o Kristu
Jeroným Klimeš
Známý renomovaný psycholog vstupuje svou knihou do debaty, která už po staletí zaměstnává historiky i teology: Byl Ježíš jenom člověkem s mimořádnými schopnostmi, nebo byl Bůh se vším všudy a jeho lidství mu bylo jenom okrasou? Prožíval lidská traumata?
Ukázky: Jan Křtitel – předchůdce Ježíše , Lidská nesmrtelnost
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2008 10:32 : Nová kniha:
Třetí křížová výprava 1191 Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém
Jon Latimer
Děj knihy nás přivádí na Blízký východ, kam co nevidět dorazí křižácké vojsko, v čele s anglickým králem Richardem Lví Srdce. Jeho cílem je dostat Jeruzalémské království a samotný Jeruzalém z rukou pohanů, konkrétně sultána Saladina, který je dobyl pár let předtím
www.grada.cz
11. 11. 2008 09:04 : Nová kniha:
Příběhy vánoční noci
Piero Gribaudi
Čtyřiadvacet poetických příběhů přivádí čtenáře po různých cestách do Betléma k jeskyni, ve které spí novorozený Ježíš v náručí své matky. Setkáme se s betlémskou kometou, která se ptá na cestu nočního ptáka, s volkem, oslíkem a mnoha dalšími milými historkami.
Ukázky: Zmatený serafín , Josefův zvláštní dar
Více o knize: www.portal.cz
21. 10. 2008 11:13 : Nová kniha:
Sociologie literatury
Karel Krejčí
Sociologie literatury představuje ojedinělou práci v české literárněvědné produkci 20. století. Text byl původně vydán jako cyklostyl v omezeném počtu jednotlivých exemplářů, které dnes nejsou dostupné širší čtenářské veřejnosti.
www.grada.cz
30. 09. 2008 12:40 : Nová kniha:
Herbst Karel
Karolína Peroutková
Salesiánský biskup Karel Herbst působil jako kaplan v Mariánských Lázních, později na Svaté Hoře u Příbrami. Zde mu byl v lednu 1975 odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Pracoval jako čistič výkladních skříní, mj. také s dnešním kardinálem Vlkem.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 09. 2008 08:07 : Nová kniha:
Moderní psychologie pro právníky Domácí násilí, stalking, predikce násilí
Ludmila Čírtková
Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních okruhů kriminality
www.grada.cz
22. 08. 2008 18:38 : Nová kniha:
Evangelium podle svatého lotra
Guy Gilbert
Guy Gilbert, známý francouzský vychovatel delikventní mládeže, vydal ve Francii téměř dvacet knih. Tato kniha, jedna z jeho posledních, dostala v roce 2004 Cenu spirituality dneška. Východiskem každé kapitoly je krátký úryvek z evangelia, od kterého se odvíjejí Gilbertovy úvahy a názory.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
30. 07. 2008 10:51 : Nová kniha:
Pavel Žáček – Brány snů/Gates of Dreams
Graeme Hetherington
Výpravná publikace věnovaná výtvarnému dílu malíře a lékaře Pavla Źáčka. Přední tasmánský básník G. Hetherington je průvodce světem magického realismu Žáčkových obrazů. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D. patří k našim specialistům v oboru kardiochirurgie. Věnuje se ale i grafice, fotografii a v posledních letech i počítačové grafice. Je členem Society of Art of Imagination.
www.grada.cz
08. 07. 2008 11:04 : Nová kniha:
Antropologie náboženství
Fiona Bowie
Antropologie zkoumá člověka jako komplexní bytost a k tomuto využívá poznatků přírodních i sociálních věd. Východiskem studia je pro ni odlišnost mezi vlastním a cizím. Jací jsou ostatní a co tato odlišnost říká o naší vlastní společnosti? Co definuje člověka?
Ukázky: Otázka identity , Urbánní mýtus
Více o knize: www.portal.cz
20. 06. 2008 13:11 : Nová kniha:
První křížová výprava 1096–99 Dobytí Svaté země
David Nicolle
Na pozadí popisu první křížové výpravy, která zásadním způsobem zasáhla nejen do historie Blízkého východu, ale i do dějin evropských, se čtenář seznámí s fascinujícím světem křesťanského a islámského světa konce 11. století. Dozví se, co bylo příčinou první kruciáty, kdo se jí zúčastnil, jak probíhala, jaká byla bojová taktika nepřátelských stran, jaké byly důsledky dobytí Jeruzaléma a pozná rovněž mnohé zajímavé detaily z byzantské a muslimské kultury. Text doprovází množství cenných obrazových materiálů ze zahraničních archivů, plánů tažení a bitev.
www.grada.cz
19. 06. 2008 14:45 : Nová kniha:

Seewald Peter
Křesťanství na přelomu tisíciletí Rozhovor s kardinálem Ratzingerem Křesťanství na přelomu tisíciletí je portrétem nového nejvyššího pastýře církve papeže Benedikta XVI. a současně průvodcem myšlením a životem tohoto významného katolického myslitele. Vyslovuje se k základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezináboženského dialogu. Nevyhýbá se tématům jako je antikoncepce, svěcení žen, celibát, ale také církevní daně nebo západní hospodářský systém. Kardinál Ratzinger nachází nezřídka překvapivé, vždy však důkladně promyšlené odpovědi. Podrobně probírá i jednotlivé etapy svého života. Tato kniha byla přeložena do devatenácti jazyků a v mnoha zemích se stala bestsellerem. Nejenže uvádí do myšlení nového papeže Benedikta XVI., ale může být výzvou pro křesťany i nekřesťany, pro lidi začátku třetího tisíciletí.
Ukázky: Celibát < /a> Chyby církve
Více o knize: www.portal.cz
13. 05. 2008 09:19 : Nová kniha:
Hlasy ticha
Wilhelm Mühs
365 myšlenek o tichu. Knížka obsahuje citáty (moudré, humorné, satirické, podněcující k zamyšlení) známých osobností z různých období a různých zemí na téma ticho a mlčení. V dnešním světě je málo místa pro ticho, podstatnou podmínku, jak se naučit umění naslouchat.
Ukázky: Hlasy ticha I. , Hlasy ticha II
Více o knize: www.portal.cz
28. 04. 2008 09:15 : Nová kniha:
Sebepoznání, sebeřízení a stres
Jiří Plamínek
Druhé vydání úspěšné knihy uznávaného konzultanta a lektora je opět strukturováné ve formě praktického atlasu s více než 70 velkými schématy. Dozvíte se více o vlastních zdrojích, budete přemýšlet, které výsledky sebepoznání jsou konstantami vašeho života a které parametry můžete změnit. Budete se ptát, zda to, co můžete změnit, také změnit chcete. Dozvíte se, jak řídit své cíle, své činnosti a svůj čas. Budete se zabývat vytvářením návyků, které vedou k požadovaným změnám, a na příkladu uvidíte, jak mohou jednotlivé sebeřídící aktivity vypadat v praxi. V poslední části knihy zjistíte, co je to stres, odkud se bere, co s námi dělá a co my můžeme dělat s ním. Na závěr autor zmiňuje nejčastější zdroje příjemného napětí a pocitů klidu a vyrovnanosti. Nabízí několik námětů k úvahám o vývoji přístupu lidí k životu a o hledání vnitřního klidu, který umožňuje získat od každodenních starostí života rozumný odstup a potřebný nadhled.
www.grada.cz
10. 04. 2008 08:27 : Nová kniha:
Katechetika
Emilio Alberich, Ludvík Dřímal
Kniha pojednává o identitě, předpokladech a podmínkách katecheze církve, ale také o dějinách katechetiky, o různých formách dnešní katecheze apod. Katechetika je samostatný, byť poměrně mladý vědní obor v rámci pastorální teologie.
Ukázky: Obnovené chápání pojmu „víra“, , Katecheze a náb. socializace.
Více o knize: www.portal.cz
13. 03. 2008 23:08 : Nová kniha:
Přehled religionistiky
Ivan Štampach
Religionisticko-teologický přehled se zabývá vývojem a strukturou religionistiky jako vědního oboru, vztahem religionistiky a teologie a přináší přehled náboženských systémů včetně důkladné charakteristiky spektra náboženských směrů s přihlédnutím k situaci v České republice. Více o knize: www.portal.cz
21. 02. 2008 13:21 : Nová kniha:
Když se zlé věci stávají dobrým lidem
Kushner Harold S.
Kniha pro všechny, které život zranil. Rabín Kushner, jako každý duchovní, mnohokrát pomáhal lidem překonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho tříletý syn Aaron na začátku puberty zemře na nevyléčitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad věčnou otázkou: Proč se zlé věci stávají nevinným lidem?
Více o knize: www.portal.cz
10. 09. 2007 15:03 : Zajímavá kniha:
Mlčoch Lubomír
Bárta Jan
Prof. Lubomír Mlčoch je ekonom, přednáší na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd, kde byl dvě volební období děkanem. Je katolíkem vyznávajícím dobrovolnou skromnost, spoluautorem práce Pokoj a dobro, která byla počátkem devadesátých let minulého století jedním z plodů...
http://obchod.portal.cz
28. 02. 2007 14:18 : NOVINKA:
Můj život pro mladé
Don Bosco
V pamětech zakladatele salesiánské kongregace dostává čtenář do rukou svérázný životopis světce, který celý svůj život zasvětil mládeži. Don Bosco začal své vzpomínky psát v osmapadesáti letech, větší část textu však zůstala na jeho výslovné přání nadlouho uzamčena. Ukázky: Co učiním ze svého života?, Tři třídy za jeden rok v Chieri. http://obchod.portal.cz/kniha
22. 11. 2006 15:17 : NOVINKA:
Biblické příběhy v proměnách času
Czech Jan
Podle autora představují dějiny lidstva souvislý sled příběhů (od mýtů, stojících na úpatí většiny civilizací, kultur a náboženství, přes biblické příběhy až po individuální osudy novověkých hrdinů, historicky či literárně fixovaných). Lze v nich vypozorovat typické scénáře a usuzovat na jejich sériové opakování. Kniha ilustruje příběhovost lidských dějin na biblických (starozákonních) příbězích, které autor považuje za paradigmatické pozadí všeho, co člověk prožívá. Přivítají ji zájemci o narativní křesťanskou literaturu a biblioterapii. http://obchod.portal.cz/kniha
16. 10. 2006 15:14 : Nově vyšlo:
Laskavé slovo na každý den
Petr Weissman
Knížka je podobného ladění jako knížky Využít každý den a Vlídná povzbuzení na každý den. Znovu se setkáte s citáty, které jsou tentokrát prokládány krátkými příběhy ze všech koutů světa. Na konci stručného zamyšlení nebo příběhu je krátká výzva k uskutečnění podnětu na určitý kalendářní den. Ukázky: 1. leden, 2. únor. 19. 09. 2006 17:34 : Nově vyšlo:
Postel u okna
M. Scott Peck
Psychologický román s detektivní zápletkou od známého autora knih Nevyšlapanou cestou, V jiném rytmu nebo Duchovní růst ve věku úzkosti. Podobně jako v ostatních svých dílech se i zde Peck zabývá problematikou dobra a zla, hledání sebe samého, mezilidských vztahů a lásky. Ukázky: 1. část, 2. část.
http://obchod.portal.cz/kniha
09. 03. 2006 12:03 : Pěkná kniha:
Archetypy šamanské tradice
Arrienová
Prakticky všechny šamanské tradice čerpají ze síly čtyř archetypů, které člověku umožňují žít v harmonii a rovnováze se svým prostředím a se svou vlastní vnitřní povahou - z archetypů bojovníka, léčitele, vizionáře a učitele. Autorka ve své knize tyto archetypy postupně probírá, vede čtenáře k jejich pochopení coby univerzálních lidských principů a k využití jejich potenciálu v konkrétním životě. Když se naučíme prožívat tyto archetypy, začneme léčit sami sebe i náš roztříštěný svět. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Nástroje k posílení učitele.
02. 03. 2006 11:07 : Pěkná kniha:
Mnich, který prodal své Ferrari
Sharma
Mnich, který prodal svoje Ferrari je příběh o prominentním právníkovi Julianu Mantlovi. Hektický životní styl jej přivedl na pokraj smrti, když v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je následován krizí duchovní, která jej donutí vážně se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější otázky lidského bytí. Vydává se na cestu do oblasti obydlené lidmi, kteří vyznávají prastarou východní kulturu. Tam se mu podaří objevit nesmírně účinný systém využití možností vlastního vědomí, těla i ducha, a naučí se prožívat život se zaujetím, smysluplně a v pokoji. http://obchod.portal.cz/kniha
20. 02. 2006 08:57 : Pěkná kniha:
Buddhův lotosový květ
Schwarz
...a dalších sto příběhů a moudrostí zenového buddhismu. Kniha Buddhův lotosový květ je poetickým uvedením do myšlenkového světa zenového buddhismu. Zenový buddhismus představuje ve svém historickém kontextu revoluční, anti-autoritářské, anti-hierarchické duchovní hnutí, jež si uchovalo úctu vůči člověku bez ohledu na jeho původ a postavení.
13. 02. 2006 14:11 : Zajímavá kniha:
Dokonalá svoboda
Ziescheová
Heřman z Altshausenu, velký mnich a učenec z Reichenau, jedna z nejskvělejších a nejdojímavějších postav středověku, k nám chce v tomto románu promlouvat svým životem. http://obchod.portal.cz/kniha
06. 02. 2006 09:12 : Připravujeme:
Ve formě po porodu
Chantale Dumoulin
Cvičení a praktické rady Maminky se snaží po porodu znovu dospět do původní formy. Těhotenství a porod spotřebovaly množství energie, a tak je potřeba určitý čas k znovunabytí sil. Kniha nabízí cvičení pro posilování a zpevňování břišního a dalšího svalstva a pro opětné získání správného držení těla. Poskytuje rovněž praktické rady, jak si nejlépe počínat při vykonávání každodenních činností. Je rozdělena do dvou částí: první je určena ženám po normálním porodu, druhá ženám po porodu císařským řezem. Každá část je uzavřena tabulkou uvádějící, které cviky v kterém období po porodu provádět. http://obchod.portal.cz/kniha
19. 01. 2006 08:46 : Připravujeme:
Psychologie lásky
Jürg Willi
Osobní rozvoj cestou partnerského vztahu. Nic nestimuluje osobnostní rozvoj člověka silněji jako konstruktivní vztah lásky k druhému člověku. Stejně tak nic neochromuje osobnostní rozvoj tak, jako destruktivní vztah. http://obchod.portal.cz/kniha
14. 12. 2005 10:37 : Nově vyšlo:
Partneři a rozchody
Jeroným Klimeš
Kniha vychází vstříc lidem, kteří se nacházejí v nelehkém období rozchodu a vysvětluje, proč k rozchodu došlo, co se právě děje a co se pravděpodobně bude dít, na co je dobré se připravit. Napomáhá k tomu, aby si partneři uvědomili psychologickou logiku rozchodu. Ukázky po prokliku: Posunuté fáze rozchodu, Extrémní žárlivost. http://obchod.portal.cz/kniha
24. 10. 2005 13:41 : Nově vyšlo:
Osvěžení pro duši
Bruno Ferrero
Soubor laskavých příběhů. V krátkých obrazných podobenstvích i příbězích z reálného života nahlédneme do světa lidí, v němž má hodnotu především to, co je neviditelné: lidský vztah, pevné přátelství, schopnost obětovat se pro druhé a krása srdce. Ukázky: Tajemství, Léčba. http://obchod.portal.cz/kniha
02. 09. 2005 10:13 : Pěkná kniha:
Václav Malý - Rozhovory, úvahy,komentáře
Rozhovory, úvahy, komentáře (1995-2005) V roce 2005 oslaví biskup Václav Malý pětapadesáté narozeniny. Sebrané rozhovory, komentáře a úvahy z let 1989-2005 odrážejí jeho názory a myšlení za posledních patnáct let jeho činnosti. Václav Malý je jeden z mála českých biskupů, který se nebojí novinářů a jejich provokativních otázek, odpovídá a věcně reaguje i ve chvílích, kdy si teprve sám na danou věc tvoří názor, i když tuší, že si komplikuje vlastní pozici v hierarchii české katolické církve. Úryvky z rozhovorů, komentáře a úvahy, obsažené v této knize, není možné vnímat jako teologický profil biskupa, odrážejí však cosi mnohem dosažnějšího: pokorné hledání Božích stop a výzev v našem světě. Jednotlivé texty jsou na první pohled značně rozdílné, přesto ve svém celku odrážejí poctivost, ochotu neúnavně naslouchat, vnitřní svobodu od laciných gest i odvahu kritizovat zamlžované nešvary. http://obchod.portal.cz/kniha
13. 05. 2005 08:41 : Nově vyšlo:
Joseph kardinál Ratzinger
Peter Seewald
Rozhovor s kardinálem Ratzingerem je portrétem nového nejvyššího pastýře církve papeže Benedikta XVI. a současně průvodcem myšlením a životem tohoto významného katolického myslitele. Vyslovuje se k základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezináboženského dialogu. Nevyhýbá se tématům jako je antikoncepce, svěcení žen či celibát. Ukázky: Chyby církve, Celibát, Slovo k rozšířenému vydání http://obchod.portal.cz/kniha
02. 05. 2005 08:51 : Nově vyšlo:
Nejkrásnější čínské příběhy
Příběhy z čínské mytologie Nezřídka se s těmito věčnými náměty setkáváme i ve výtvarném zpracování. Jsou to v pravém slova smyslu příběhy, které znají všichni Číňané, a postupně se dostávají do povědomí ostatních národů. Patří k nim např. příběhy z čínské mytologie o počátku světa, o nezbedném opičáku Sun nebo o bozích a nesmrtelných a mnoho dalších. Kniha tak podává výstižný obraz prostředí, v němž se vyvíjela čínská tradiční kultura, a ukazuje, jakým hodnotám dávali Číňané přednost, čím se liší jejich vidění světa od našeho a co je v něm všeobecně lidské. http://obchod.portal.cz/kniha
19. 04. 2005 12:53 : Nově vyšlo:
Stručné dějiny antické filozofie
Thorsten Paprotny
Kniha probírá chronologicky jednotlivá období klasické řecké a římské filozofie. Není psána jako vědecká příručka, nýbrž jako populární učebnice se stručnými charakteristikami učení jednotlivých osobností nebo škol, ale především s důrazem na fakta zajímavá pro dnešního čtenáře. Ukázky: O přátelství, Platonův život. http://obchod.portal.cz/kniha
25. 03. 2005 10:30 : Pěkná kniha:
Tomáš Halík - Ptal jsem se cest
Edice rozhovory
Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě, ve filozofii i v soudobé společnosti. Životopisný rozhovor, který kromě osobních témat reflektuje také vývoj v české společnosti a církvi. Čtenář v knize nalezne i vzpomínky na významné osobnosti jako Jiří Reinsberg, Josef Zvěřina, Václav Benda nebo zamyšlení nad tématy jako je Jungova hlubinná psychologie, krize víry, sekularizace, Nietzscheho filozofie smrti boha a dalšími. http://obchod.portal.cz/kniha
01. 03. 2005 08:55 : Nově vyšlo:
Rozehrát svou vnitřní hudbu
Joseph J. Moreno
Muzikoterapie a psychodrama. Cílem psychodramatu je umožnit lidem, aby rozvíjeli spontánnost a tvořivost, tedy vlastnosti, které jsou často potlačeny u těch, kdo trpí emočními problémy a mají sklon zavírat se do sebe. Ukázky po prokliku. http://obchod.portal.cz/kniha
11. 01. 2005 14:41 : Nový titul:
Konfuciova moudrost
Maxence Fermine

Hlavním mluvčím a ústřední postavou krátkých příběhů je čínský filozof a mudrc, osobnost starší víc než 2500 let, jehož duchaplným hovorům čas ani v nejmenším neubral na moudrosti a vtipnosti. Ukázka na stránkách: O Konfuciově moudrosti http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=12139
26. 10. 2004 11:05 : Právě vyšlo:
Nahá žena na střeše
Prokop Remeš, Alena Halamová

Psychoterapeutické aspekty biblických příběhů. Kniha je určena čtenářům, kteří se ve své práci pohybují na hranici mezi náboženstvím a psychologií. Ukázky po prokliku: Název této knihy možná vyvolá otázky..., Pobouření v Efezu - Lidské nevědomí, Josef a jeho bratři - příběh sourozenecké rivality. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=11581
14. 10. 2004 09:55 : Právě vyšlo:
Šťastní rodiče
Bruno Ferrero

Křesťanská výchova podle Dona Bosca. Čtenáři zde mimo jiné naleznou inspiraci pro to, jak vytvářet podmínky pro vzájemnou rodinnou komunikaci. Ukázky po prokliku: Jakým způsobem povzbuzovat děti?, Potřeba stále se do sebe znovu zamilovávat, Někdy mluví…, Co mohou dát jen rodiče. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=11572
20. 07. 2004 16:15 : Právě vyšlo:
Mistři židovské moudrosti
Victor Malka

hcete si přečíst potréty dávných rabínů? Životní příběhy mudrců, učenců, učitelů zákona a talmudistů... prohlédněte si ukázky: Na úvod, Dva vzory Hilel a Šamaj, Spiknutí v Sanhedrinu, Muž, který se nikdy neusmíval, Dva pilíře.  http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10951
21. 05. 2004 08:12 : Právě vyšlo:
Člověk a náboženství
Jan Sokol
Proměny vztahu člověka k posvátnému. Kniha určená studentům humanitních oborů (teologie, religionistiky, antropologie) a zájemcům o filosofii. Po prokliku si můžete přečíst ukázky: Náboženství a společnost – totem a klan, Pyramidy a věčnost, Exil a návrat, zákoníci a synagoga, Ježíš z Nazareta – dobové pozadí http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10893
06. 05. 2004 08:03 : Právě vyšlo:
Úsměvy a moudrost Persie
L. Ibrahim-Ouali, B. Namvar-Motlag
...Některé vycházejí z dávných tradic a vyskytovaly se v Íránu, Malé Asii, Indii a v arabských zemích. Sbírka z knihy Masnaví, díla velkého perského básníka a mystika. Po prokliku si můžete přečíst ukázky: Beran, kráva a velbloud, Cesta k dobru , Kráva a ostrov, Asraelův údiv, Rada, Perla moudrosti http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10888
17. 03. 2004 12:36 : Právě vyšlo:
Encyklopedie náboženských směrů v České republice
Zdeněk Vojtíšek

Náboženský život v české společnosti prochází řadou dynamických proměn, jež probíhají uvnitř tradičních církví a duchovních hnutí, ale jsou rovněž spojeny se vznikem nebo příchodem skupin a proudů nových. Renomovaný autor podává encyklopedický obraz současné náboženské scény v České republice s důrazem na co nejúplnější zachycení všech významnějších náboženských a duchovních skupin (s důrazem na ty, které jsou v obecném povědomí méně známé). Pokryty jsou směry vycházející z křesťanství, judaismu, islámu, směry ezoterické, indické a čínské. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10788
05. 02. 2004 10:47 : Právě vyšlo:
Pozitivní psychologie
Jaro Křivohlavý

Náš přední odborník předkládá přehled pozitivního směru psychologie, přičemž se zaměřuje především na procesy odpouštění a smiřování. Kniha je určená psychologům, pracovníkům v pomáhajících profesích, duchovním, ale také všem čtenářům, kteří mají zájem o psychologii a duševní zdraví. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10758

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .