SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Sociální práce / Sociálna práca

foto/socialpr.gif

Odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca – vaše profesní inspirace

Hledáte nějakou informaci a nevíte, kde ji najít. Potřebujete propojit svoji každodenní praxi s kvalitním teoretickým základem. Nemůžete se zorientovat v nových právních normách a jejich úpravách. Řešíte komplikovaný případ nebo situaci a chcete se poradit s někým, kdo zažil nebo zažívá totéž co vy. V takové chvíli potřebujete rádce a spolehlivého průvodce. A přesně takovou podporu svým čtenářům poskytuje odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca. Jako jediné periodikum v České a Slovenské republice přináší aktuální informace z teorie, praxe i vzdělávání sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Prostor dostávají názory odborníků, teoretiků i příběhy řadových sociálních pracovníků stejně jako zkušenosti klientů. To vše pravidelně čtyřikrát do roka na sto šedesáti stranách.

Již deset let časopis Sociální práce/Sociálna práca mapuje změny v problematice a nejnovější informace předává svým čtenářům. Některé z nich mohou najít také na internetových stránkách www.socialniprace.cz. Za dobu jeho existence se kolem periodika utvořila stabilní čtenářská základna, část z ní se sama aktivně podílí na obsahu. Časopis podporuje výměnu názorů a zkušeností a rozvíjí tak odbornou diskuzi, v níž se mohou vyjadřovat akademičtí pracovníci, vzdělavatelé, sociální pracovníci, klienti – zkrátka všichni, s jejichž životem je sociální práce jakkoliv spjata. Ohlasy potvrzují, že čtenáři časopisu nejvíce oceňují možnost s někým sdílet své pochybnosti a nejistotu. Pocit, že to, co zažívají, zažívá i někdo jiný, kdo jim navíc dá i konkrétní radu, jak problém řešit. Časopis tak zastává roli pomocníka, který je po ruce tehdy, když nikdo jiný není nablízku.

Každé vydání časopisu detailně rozpracovává jedno konkrétní téma, což čtenářům usnadňuje orientaci a možnost výběru čísla, které je jim svým zaměřením nejbližší. Nad obsahem každého vydání bdí nezávislý garant, který je v dané problematice zkušeným a uznávaným odborníkem. Důraz je kladen na propojení teoretických postupů s jejich praktickým uplatněním v každodenním životě sociálních pracovníků, což je i v evropských reáliích ojedinělé. Obsah tvoří kvalitní informace na úrovni mezinárodních vědeckých časopisů, současně však redakce nezapomíná na čtivost a přístupnost informací i sociálním pracovníkům z praxe. Proto je časopis rozdělen do dvou částí.

První, publicistická mapuje každodenní problematiku zvoleného tématu s cílem předat čtenářům ucelený přehled aktuálního stavu vybrané oblasti nebo problému pomáhajících profesí. V minulosti tak časopis pojednával o tématech jako domácí násilí, sociální práce se zadluženými, supervize v sociální práci, rozvojová pomoc, rovné příležitosti, podniková sociální práce, bezdomovectví a mnohých dalších. Do výběru témat se prostřednictvím ankety nawww.socialniprace.cz mohou zapojit i sami čtenáři a ovlivnit tak výslednou podobu časopisu. Publicistickou část mimo jiné tvoří rozhovory a reportáže, návody pro práci s klienty, případové studie či názory teoretiků a praktiků. Velké oblibě se těší také recenze knižních novinek a přehled aktuálních zpráv, událostí a zpravodajství z konferencí.

Druhá, akademická část časopisu dává čtenáři možnost nahlédnout do výsledků výzkumů a analýz odborníků a studentů. Vědecké statě jsou podrobeny dvojímu recenznímu řízení, což zaručuje jejich kvalitu a skutečný přínos oboru. Akademická část přináší informace o významných událostech v sociální práci, o nových metodách, analýzách, výzkumech a hodnoceních dosavadních přístupů. K hlavním snahám autorů patří propojení teoretického základu s jeho využitelností v běžné praxi sociálních pracovníků.

Na internetových stránkách časopisu www.socialniprace.cz si čtenáři mohou zdarma stáhnout některá ze starších čísel časopisu nebo si prohlédnout vybrané články z aktuálních témat. Získají tak cenný studijní materiál a inspiraci pro praxi, ať už se zabývají sociální prací nebo jinými souvisejícími obory.Ohlasy z dopisů čtenářů časopisu Sociální práce/Sociálna práca:

…Časopis odebírám od nultého vydaní, takže mám doma všechny výtisky. V současné době jsem na konci rodičovské dovolené, která trvala šest let, a po tuto dobu mi časopis pomáhal „být v obraze“ co se týče sociálních služeb, standardů a nových vyhlášek. Časopis Sociální práce určitě pomáhá studentům (budoucím sociálním pracovníkům) orientovat se v sociální práci a sociální politice. Ráda si tento časopis předplatím na další rok a doufám, že mi bude i nadále pomáhat zvyšovat si odborné znalosti.
Petra Grulichová, sociální pracovnice, t. č. na mateřské dovolené, Borohrádek, ČR

…Na časopise Sociálna práca sa mi páči komplexnosť a konkrétnosť, s ktorou sa stretávam v jednotlivých článkoch, kedže toto je ojedinelý časopis v tomto odbore, nemám možnosť porovnávať kvalitu s inými časopismi. Napriek tomu sa mi práca celej redakcie časopisu nesmierne páči a je mi veľkou pomocou pri mojom štúdiu a úlohách s ním spojených.
Simona Majerníková, studentka andragogiky, Brezina, SR

…V poslednom čísle ma zaujal článok o štandardoch kvality sociálnych služieb. Tento článok je veľmi poučný a zaujímavy. Veľa sa z neho dá použiť aj v našom zariadení pri vypracovaní smerníc, pretože musíme spĺňať štandardy kvality podľa nového zákona.
Katarína Borsodiová, sociální pracovnice v domově sociálních služeb, Jovice, SR

…Časopis Sociální práce mám velice ráda. Nejenže je aktuální, ale člověk se občas dozví i o službě, kterou nezná, což považuji za veliký přínos. Také se mi velmi líbí doplnění www stránek, odkazy na literaturu a přehledné seznámení s nejdůležitějšími informacemi. Osobně považuji tento časopis za mnohem lepší zdroj informací než-li knihy nebo některé internetové zdroje.
Eva Jirousková, sociální pracovnice pro vězeňský program středočeského kraje, Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČR

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Časopis Sociální práce|Sociálna práca
Joštova 10
602 00 Brno

e-mail:
inzerce(a)socialniprace.cz

www.socialniprace.cz
Tel.: (+420) 775 329 403

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .