SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
BALDOCK, J. Malá kniha zenové moudrosti. Praha: Volvox globator, 1996.
BOWKER, J. The oxford dictionary of world religions. Gloucester: Oxford university press, 1997.
BUDDHAGOSA Visuddhi-Magga, 3 kapitola (Cesta očištění). Z německé verze Nyánatiloka, T. Der Weg zur Reinheit. KONSTANZ: Verlag Christiani, 1975, přeložila V. NEVOLOVÁ Dhammáráma: Brno, 2000.
BUDDHAGOSA Visuddhi-Magga, 8 kapitola (Cesta očištění). Z páli přeložil M. FRÝBA(ctihodný Kusalánanda). Brno: Dhammáráma, 2001.
CARRITHERS, M. Buddha. Praha: Odeon a Argo, 1994.
CHAN KHOON SAN Introductory course in Buddhism. Malaysia: 1999.
CIMAL, A., CIMALOVÁ, M. Ježíš - Boží Syn - učení - smrt - zmrtvýchvstání (KGI). URL, [2003-03-25].
DHAMMANANDA, S. Život je nejistý - smrt je jistá. Buddhismus II. Bratislava: Cad Press, 1993.
ELIADE, M.; CULIANU, I. P. Slovník náboženství. Praha: Český spisovatel, 1993.
FROUZOVÁ M. Mříže v ráji / Muslimské ženy v Evropě. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o., 2006.
FROUZOVÁ, M. Závoj a džíny / Ženy v islámském světě. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o., 2006.
FRÝBA, M. Psychologie zvládání života. Brno: Vydavatelství MU, 1995.
FRÝBA, M. Účel Buddhova učení. Brno: Informační centrum Mezinárodního buddhistického nadačního fondu, 1996.
FRÝBOVÁ, P. H. Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o., 2003.
GROF, S. Smrt a umírání (1-4). Časopis Baraka 4/1999. Na URL , [2003-02-13].
GROSS, W.,KUSCHEL, K. J. Bůh a zlo. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o, 2005.
GROSZ, A. Dopisy umírajícímu příteli. Praha: DharmaGaia, 2001.
HANČ, P. Nejen o škole tibetského buddhismu Kagyü v podání některých jejích představitelů.
HARRISON, G. V náručí Buddhy. Olomouc: Votobia, 1996.
HOPFE, L. M. Religions of the world. New York:Macmillan publishing company, 1987.
HORÁK, M. Etika theravády. Brno: 2001, 81 s. Oborová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Ústav religionistiky. Vedoucí oborové práce Doc. PhDr.BĚLKA CSc.
IDEL, M. Kabala - nové pohledy (Kabbalah - New Perspectives ). Praha: Vyšehrad, 2004.
KOLMAŠ, J. Tibet: Dějiny a duchovní kultura. Praha: ARGO spol. s r. o., 2004.
KROPÁČEK. L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006.
KÜNG, H., CHING, J. Křesťanství a náboženství Číny (Christentum und Chinesische Religion). Praha: Vyšehrad, 1999.
KÜNG, H., STEITERCORN. H. Křesťanství a hinduismus (Christentum und Weltreligioneb - Hinduismus). Praha: Vyšehrad, 1997.
KÜNG, H., BECHERT. H. Křesťanství a buddhismus. Praha: Vyšehrad, 1997.
KÜNG, H., KUSCHEL, K. J. Prohlášení ke světovému étosu. Brno: CDK, 1997.
KÜNG, H. Světový étos, projekt. Zlín: Archa, 1992.
LANGLELIOVÁ, M., BUTTERWORTH, J., ALLAN, J. Víry a vyznání. Bratislava: Slovart, 1993.
LESNÝ, V. Buddhismus. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1996.
Lexikon východní moudrosti. Olomouc: Votobia, 1996.
MATUŠKA, J. Buddhismus a jeho rozvoj v západním kulturním okruhu s ohledem na školu Karma - Kagjü a její metody. Hradec Králové: 2001, 82 s., 13 s. příloh. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, Ústav filozofie a společenských věd. Vedoucí diplomové práce: Prom. fil. Vladimír Soukup a Doc. Ing. Miloš Vítek, CSc.
MICHALIKOVA, E. Satiterapie a meditace jako faktor prevence syndromu vyhoření. Olomouc: 2002. Absolventská práce na VOŠ-Caritas. Vedoucí práce Mgr. Nevolová.
MILTNER, V. Vznik a vývoj buddhismu. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o, 2001.
NYANASATTA, T. Základy buddhismu. Praha: Alternativa, 1992.
OTTA, L. Dogmatika 7. - eschatologie. Olomouc: Matice Cyrilometodějská, [1992].
OTTAMA, A. Buddhův kompas (1-3). Časopis Baraka - 3/1999. Na URL , [2003-02-12].
OTTAMA, A. Karma, přerozování, samsára. Praha: Dharma Gaia, 1999.
OTTAMA, A. Smrt nás navrací pravdě (rozhovor). Dotek 17. 11. 2000.
Quoist, M. Mezi člověkem a Bohem. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o, 2005
PESCH, O. H. Základní otázky katolické víry. Praha: Vyšehrad, 1997.
PIYANANDA, B. Proč meditace. Buddhismus III. Bratislava: Cad Press, 1993.
PRODAJ, M. Medicínsky, terapeutický a spirituálny pohľad na smrť a umieranie. Bratislava: 1999. Rigorozna práca na Pedagogické fakultě Univerzity J.A. Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky.
PRODAJ, M. O smrti a umieraní. Bratislava: společnost INSIGHT, 2000.
RACINGER, J. Eschatologie - smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996.
RAM DASS Ram Dass v Praze. (Přednáška z 29. 8. 1991) Praha: Pragma,1992.
RAM DASS Stále tady. Praha: Pragma, 2002.
SAYADAW, M. Kamma and rebirth. Na URL , [2003-02-15].
SAYADAW, M. Dying to live, The role of kamma in dying and rebirth.
SAYADAW U P. V tomto životě. URL [2003-02-12].
SAYADÓ, M. Meditace všímavosti a vhledu - základní a pokročilé stupně. Praha: Stratos, 1993.
SAYADÓ, M. Pokrok v pěstování vhledu. Praha: Alternativa, 1997.
SEEGERS, M. Buddhas Fahrzeug aus der Perspektive des Diamantwegs. Kagyü Life Nr. 25, 10. Jahrgang. Český překlad na URL , [2002-12-10].
SEEGERS, M. Die Weltreligion Buddhismus. Kagyü Life Nr. 22, 9. Jahrgang. Český překlad na URL , [2002-12-10].
SOGJAL, RINPOČHE Tibetská kniha o životě a smrti. Praha : Pragma, 1996.
STAŇKOVÁ J. Malý slovník cizích slov. 1.vyd. Ostrava: MONTANEX, 1996.
STRUPPE, U., KIRCHSCHLÄGER, W. Jak porozumět Bibli (Einführung in das Alte Testament, Einführung in das Neue Testament). Praha: Vyšehrad, spol. s r.o, 2000.
SZLAKMANN, CH. Judaismus pro začátečníky. Praha: TOGGA, 2003.
ŠAMAR, Künzig rinpočhe. Tři cesty. Jivno 2000.
ŠÁNTIDÉVA Uvedení na cestu probuzení (Bódhičarjávatára). Praha: Dharma Gaia, 2000.
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Olomouc: Velehrad, 2000.
ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského východu: modlitba. Olomouc: Velehrad, 1999.
TÄNDZIN, Gjamccho (14.dalajlama). O Tibetu a tibetském buddhismu. Most: Panorama, 1992.
Tibetská kniha mrtvých. Bardo Thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání). Praha: Odeon, 1991.
VOJTÍŠEK, Z., DUŠEK, P., MOTL, J.:Spiritualita v pomáhajících profesích. Portál 2012
WANGUOVÁ, M. B. Buddhismus. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1996.
WAGNEROVÁ, I. Satipatthana - vipassana. Vipassana v denním životě. Na URL
[2003-02-02].
WAGNEROVÁ, I. Vedaná a čitta anupassaná. Na URL [2003-02-02].
WAGNEROVÁ, I. Základní meditační instrukce, meditační předměty, typy osobnosti, anapánasati. Překážky v meditaci. Na URL , [2003-02-02]. Renata Eremiášová VikY, Viktor a Bůh

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .