SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Přehled článků v tématu

Každý umírající klade duchovnímu základní otázku: Proč? 10. 08. 2010 16:45 - Sociální práce / Sociálna práca - Už na civilní službě v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci se dostal kněz Mgr. Václav Tomiczek, farář v beskydské Čeladné, ke službě nemocným. Civilní službu absolvoval už po studiích jako jáhen a asi 10 měsíců jako kněz, přesto v pozici ošetřovatele u lůžka, což považuje za velmi cennou zkušenost z praxe. V současné době dochází už více než dva roky do zdravotnického zařízení Gaudium ve Frýdku-Místku a také spolupracuje s Hospicem sv. Lukáše v Ostravě, kde se rovněž věnuje duchovnímu vedení personálu v podobě katechezí a duchovních obnov. Zároveň studuje doktorské studium pastorální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se specializuje na obor pastorační péče o nemocné a příbuzná témata.
Milovat bližního svého není jen rozumná rada, ale příkaz pic/article/thumb/21688.jpg 13. 04. 2010 22:43 - Sociální práce / Sociálna práca - František Lízna, katolický kněz a člen jezuitského řádu, se věnuje desítky let cílovým skupinám sociálních pracovníků, především Romům, vězňům a bezdomovcům. Narodil se roku 1941 v Jevíčku, před čtyřiceti lety vstoupil k jezuitům, v roce 1974 byl vysvěcen na kněze, ale do roku 1989 nedostal státní souhlas. Vystřídal řadu manuálních zaměstnání, čtyřikrát se ocitl z politických důvodů ve vězení. Je signatářem Charty 77, držitelem Ceny Františka Kriegla za obětavou práci s odsouzenými a řádu TGM za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Od roku 1995 působí ve farnosti Vyšehorky poblíž věznice Mírov.
Řada stoupenců Buddhovy nauky působí v sociální oblasti 13. 04. 2010 22:39 - Sociální práce / Sociálna práca - I v buddhistické kultuře existují sociálně-charitativní organizace, které se starají o staré lidi či sirotky. Tradiční hodnoty buddhistické kultury v podobě soucitu se všemi bytostmi, milující laskavosti a štědrosti však umožňují, že nedochází k vytěsňování smrti, stáří, fyzického či mentálního onemocnění jako v kultuře euroamerické. Tyto poznatky získal Mgr. Zdeněk Trávníček především při své jedenapůlroční expedici – terénním výzkumu mnišské a laické sanghy (společenství) na Srí Lance a v Barmě. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde je doktorským studentem v oboru religionistika, vyučuje předměty Buddhistická ikonografie, Theravádový buddhismus a Monastický život na Srí Lance.
Naše sekularizovaná společnost bez výhrad u křesťanů akceptuje jen činy pic/article/thumb/21684.jpg 13. 04. 2010 22:34 - Sociální práce / Sociálna práca - Mezi největší a nejznámější křesťanské organizace patří bezesporu i Adra, mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Vznikla v USA před více než padesáti lety, dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. V České republice začala Adra působit v roce 1992, nejprve jako nadace, jejímž úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. Adra postupem času rozšířila svoji působnost a začala sama realizovat různé pomocné programy. Adru sice založila Církev adventistů sedmého dne, pomáhá však každému, kdo potřebuje pomoc, bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení. Nejen křesťanský rozměr činnosti Adry přibližuje její výkonný ředitel Jan Bárta.
Etický kodex redaktora www.iporadna.cz 12. 01. 2009 16:06 - Svobodová Ivana, Mgr. - Etický kodex (EK) redaktora InternetPoradny.cz (IP) 1. Tento etický kodex se vztahuje na poskytování informačních a poradenských služeb na www.iporadna.cz redaktorem IP. Nedílným doplňkem EK je
Darwin a Bůh nejsou konkurenty 26. 08. 2006 12:28 - Štampach Ivan, doc., ThDr. - Zde na InternetPoradně se objevila zpráva s datem 16. 08. 2006 s odvoláním na ČTK, podle níž je v USA evoluční teorie akceptována daleko méně než jinde ve světě s výjimkou Turecka. K tomu je nutno říci, že neexistuje jediná kanonická, všemi uznávaná "evoluční teorie". Věda nevytváří dogmata. Lidé v USA ani jinde nestojí před mvolbou mezi náboženským a vědeckým dogmatem.
Pozvánka na meditační kurz DIBBA-VIHÁRA 22. 05. 2006 15:04 - InternetPoradna - Milí přátelé, na výjimečném meditačním kurzu DIBBA-VIHÁRA ("nebeské dlení") je stále ještě několik volných míst pro další zájemce! Uzávěrku přihlášek a plateb jsme prodloužili do 20. června. Kurz proběhne na chatě Doubravce v Železných horách, a to od 6. 7. do 15. 7., s učiteli Dhammy Mgr. Zdeňkem Trávníčkem a Mgr. Romanem Hytychem, pod supervizí ctihodného Áyukusala Thery.
Pozvánka na prázdninový kurz meditací 21. 05. 2006 15:23 - InternetPoradna - Občanské sdružení Bodhi Praha Vás zve na Intenzivní meditační zásed podle Buddhovy nauky: "SATIPATTHÁNA – VIPASSANÁ" který se bude konat ve dnech: I. 2/7 - 15/7/2006 II. 16/7 - 29/7/2006 Zkuste žažít netradiční dovolenou, která Vám pomůže rozvinout schopnosti vaší mysli.
Co je a co není sekta? 11. 05. 2004 17:08 - Štampach Ivan, doc., ThDr. - Veřejnost a politiky znepokojuje jev náboženského sektářství. V poslední době se tento jev znovu dostává do novin, rozhlasu a televize v souvislosti s přípravou nového zákona o postavení církví a náboženských společností. Návrh nového zákona, který se možná na podzim dostane do parlamentu znesnadňuje život novým a malým náboženským společenstvím a snaží se podmínit veřejné působení též kvalitativními znaky. Je za tím právě iracionální obava ze sekt. Tragické případy vražedného a sebevražedného násilí, např. sarinový útok sekty Óm šinrikjó před několika lety, jsou zneužívány proti všem atypickým novým směrům a hnutím. A to i vůči takovým, které by nepochybně českou náboženskou scénu obohatily.
Rozhovor s Michaelem Kubíkem, zaměstnancem Kolpingova díla ČR 11. 05. 2004 17:08 - InternetPoradna - Co se skrývá pod názvem Kolpingovo dílo České republiky ? Kolpingovo dílo České republiky je občanské sdružení se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Ve své činnosti navazuje na působení kněze - blahoslaveného Adolpha Kolpinga v 19. století. Ten je dnes označován za sociálního apoštola, jehož dílo se rozšířilo doslova do celého světa. V České republice byla tato organizace založena v roce 1992 a stala se členem mezinárodního Kolpingova díla, působícího ve více než 50 zemích světa. V současné době má Kolpingovo dílo své pobočky (tzv. Kolpingovy rodiny) na 31 místech v ČR.

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .